50 54 39 08

Tavshedspligt og etik

Jeg har fuld tavshedspligt og videregiver ingen private oplysninger til 3. mand. Alle vores samtaler er fortrolige og handler om dig og dit forløb.

Det er vigtig at du kan føle tillid til, at dit forløb hos mig foregår under fuld diskretion. Jeg oplyser ikke til nogen, at du går hos mig og heller ikke om du har gået der, når dit forløb er afsluttet.

Jeg holder mig fagligt opdateret indenfor mit felt, blandt andet ved supervision og efteruddannelse. Supervisionen handler om min faglige sparring og der er også tavshedspligt om klienter i supervision.

Jeg har ikke kompetencer til at praktisere terapi til personer med gennemgribende personlighedsforstyrrelser, og henviser i stedet til egen læge. Jeg rådgiver ikke om medicin eller forhandler nogen former for naturmedicin.

Mine anbefalinger for sessioner sker udelukkende udfra en faglig vurdering. Jeg fører logbog over vores samtaler. Logbogen er anonymiseret og opbevares efter gældende GDPR regler. Ved afslutning af dit terapiforløb bliver logbogen slettet.