50 54 39 08

Vilkår for brug af websitet

Retningslinier for brug og ophavsret for indhold på dette website. Indhold du må kopiere, hvordan du citerer tekst fra websitet og hvordan du meget gerne må linke til websitet.

Når du besøger og bruger CNS Terapis website, accepterer du de vilkår, der er beskrevet på denne webside.

Ophavsret og ejendomsret for indholdet

Websitet og dets indhold ejes af CNS Terapi v/Charlotte Nordahl Skaarup. Alt indhold på CNS Terapis website er beskyttet af CNS Terapis ophavsret, undtaget hvor andet specifikt er angivet.

Din brug af websitet

Indholdet på CNS Terapis website er til dit personlige brug. Du må downloade og udskrive indholdet til dit personlige brug, hvis du sikrer dig, at vilkårene beskrevet her på denne webside overholdes.

Du må citere kortere tekster fra websitet, hvis du følger mine betingelser for at gøre det. Ellers må du ikke kopiere, gengive, uploade, videresende eller på anden måde distribuere indholdet af dette website, herunder tekst, billeder, videoer, layout og logoer, medmindre du har CNS Terapis skriftlige tilladelse.

Du må heller ikke gengive indhold fra CNS Terapis website på dit eget website, blog eller andet medie - heller ikke selvom det er til dit eget personlige formål.

Hvordan du citerer tekst fra websitet og hvad du må kopiere

Du må citere kortere uddrag af websitets tekstindhold, både til personlig, offentlig og kommerciel brug, hvis følgende betingelser overholdes:

  • Citatet er ikke over 50 ord, dvs. nogle få linier.
  • Citatet skal tydeligt fremstå som et citat, med angivelse af kilde (CNS Terapi) og tydeligt do-follow link til den webside på CNS Terapis website, hvor citatet stammer fra.
  • Citatet må ikke tages ud af en kontekst, eller på anden måde benyttes, så det kan misforstås.

Du må også gengive enkelte billeder og videoer fra CNS Terapis website, hvis du overholder følgende betingelser:

  • Billedet/videoen følges af en tydelig tekst med angivelse af kilde (CNS Terapi) og tydeligt do-follow link til den webside på CNS Terapis website billedet/videoen er hentet fra.
  • Billedet/videoen må ikke tages ud af en kontekst, eller på anden måde benyttes, så det kan misforstås.

Overholdes disse betingelser ikke, er citering og/eller gengivelse af billeder/videoer et brud på loven om ophavsret.

Links til CNS Terapis website og hvordan du linker

Du må selvfølgelig linke til CNS Terapis website så meget du vil. Når du linker beder jeg dig om at følge disse retningslinier, både for din egen skyld og for min skyld:

  • Link til den relevante webside på websitet, ikke kun til forsiden af websitet.
  • Brug relevant og meningsfuld tekst i links, så de besøgende kan se hvad linket fører dem til.
  • Som alternativ til tekstlinks, brug gerne CNS Terapis logo i dine links til CNS Terapis website/websider.