50 54 39 08

Terapiens form og forløb

Hele dit forløb vil blive tilrettelagt efter dit behov, sådan at du får en effektiv, seriøs og livsforandrende terapi.

Som uddannet psykoterapeut og mastercoach, benytter jeg mig af bredt anerkendte og velafprøvede teknikker og metoder inden for psykoterapi.

Opstartssamtale

Første gang vi mødes, vil der være en opstartssamtale. Den bruger jeg til at komme hele vejen rundt om dig og til opstart af en logbog. Logbogen er for at kunne følge din udvikling og analysere i hvilke livsområder, du har mest nytte og glæde af at udvikle dig, for at nå dine mål.

To sorte lænestole i terapilokale

Terapilokalet på Frederiksgade i Hillerød, hvor terapien foregår. Jeg benytter mig først og fremmest af samtaleterapi.

Opstartssamtalen tager mellem 60 og 90 minutter. Tiden svinger, da mange har brug for lidt længere tid til at finde svar på spørgsmål. Det er individuelt hvor påvirket hver enkelt bliver undervejs, derfor er der sat god tid af.

Spørgsmålene handler om dig, dine ønsker og mål for terapien og de problemer eller situationer du ønsker at kigge på. Oftest ved man ikke hvad ens ønsker og mål er, men ved mere hvad problemet er. Sammen finder vi de mål du har. Det er ikke et krav at det sker første gang. Det er helt okay at være forvirret omkring det.

Din historie

Jeg går i dybden med din historie og hvad du har med fra din opvækst. Alle spørgsmål er tilrettelagt for at komme rundt om alle forhold i dit liv og dine livsområder. På den måde er det en langt mere målrettet og effektiv terapi.

Samtaleterapi

Jeg benytter mig først og fremmest af samtaleterapi. Du kan forestille dig det som en dialog, hvor den ene (dig) fortæller om de situationer og problemer der udfordrer dig og den anden (mig) lytter opmærksomt og giver dig fagligt og dybdegående feedback på det du fortæller. Sådan, at du får set dig selv og situationer fra nye og mere udviklende vinkler, til nytte og glæde for dig.

Eksempel på hvordan en samtaleterapi kan foregå.

Samtaleformer

De samtaleformer jeg benytter mig af er:

  • Analytisk samtale
  • Kognitiv coaching
  • Dialog og anerkende samtale
  • Dybdepsykologisk samtale
  • Fokusering
  • Klinisk samtale

Psykodynamiske teknikker

Det skal føles trygt at øve sig på det du gerne vil sige eller gøre, før du gør det uden for terapilokalet. Jeg benytter psykodynamiske teknikker som gestalt, mindfullness og psykospil til det formål.

Kropsdynamiske teknikker

For nogle er det ekstra værdifuldt med kropsdynamiske teknikker, hvor følelser der har "sat sig" kan forløses. Det vil ofte være længere henne i forløbet. De kropsdynamiske teknikker jeg bruger, er åndedrætsterapi og bioenergetik.

Terapiens varighed

Jeg anbefaler som udgangspunkt et forløb af 10-12 gange, hvor du kommer en gang om ugen. Herefter gør vi status over forløbet og hvad du har brug for at dykke ned i fremadrettet.

Du forpligter dig ikke til at komme mere end du selv vil og kan frit stoppe.

Det er almindeligt at mærke uvilje mod at gå i terapi, da det kan opleves ubehageligt med svære følelser. Det kaldes at have en modstand og den kan være ret stærk.

Jeg anbefaler, at du arbejder med din modstand i terapien og bruger din vilje og dit mod til at fortsætte. De dårlige følelser fylder ofte mest i starten, men det bliver bedre, når du får bearbejdet dem og lært nye måder at handle og tænke på.

Sommetider kan få gange være nok. Det vil være når du kommer med et konkret problem, du ønsker coaching eller rådgivning til.

Jeg vil, når det giver mening og der er et behov for dybere indsigt, undervise i vores medfødte biologi og den måde den spiller ind i vores liv i dag. Hver session varer ca. 50-60 minutter.

Jeg tager ansvar for at tiden holdes.