50 54 39 08

Terapi eller coaching?

Jeg er uddannet både psykoterapeut og mastercoach. Kombinationen af disse uddannelser er unik og de komplementerer hinanden, så du bedre kan opnå det du ønsker.

Coaching eller psykoterapi kan ofte ikke stå alene. Den ene form vil mangle den anden. I terapien dykker vi ned i historien og hvad du har med dig, i coachingen får du handlemuligheder fremadrettet.

Sort lænestol i terapilokale

Terapilokalet på Frederiksgade i Hillerød, hvor samtaleterapien foregår.

Coaching

Coaching handler om at se fremad og prøve nyt. Oftets en ny adfærd i forhold til hvordan du opfatter situationer, tænker, lytter og hvordan du reagerer på det du oplever, via dine sanser.

Det kan være en god øvelse for dig, at prøve at gøre noget helt andet end du plejer i en konfliktsituation, og så bagefter lægge mærke til hvilke følelser det vækker i dig. Det kan give dig en fornemmelse af, hvad du prøver at undgå, når du ellers gør det du plejer. Følelser er ikke farlige, men det tror vores biologi.

Terapi

Terapien handler om at se bagud i historien. Opdage hvad der er indlært og hvordan det indlærte har skabt de følelser, du har med dig.

Mange er bange for at føle noget bestemt og vil gøre alt for at undgå det. Også selvom det meget ofte hører barndommen til. Det vil sige følelser og situationer du som barn har oplevet ubehagelige. Måske så ubehagelige, at du ligefrem får angst, når du oplever dem igen. Det ønsker vores hjerner at vi undgår. Hjernen gør simpelthen alt for at beskytte os imod at gentage tidligere dårlige erfaringer. Også selvom det i dag ikke længere er farligt.

Følelser

Vores følelser skelner ikke særligt godt mellem fysiske farer og psykisk oplevede farer. Begge dele kan opleves som stærkt ubehagelige og sætte gang i tidligt indlærte overlevelsesstrategier.

Strategier, der engang har været uundværlige i forhold til at tilpasse sig, men som i dag ikke længere er nødvendige. De tidligt indlærte overlevelsesstrategier kan forhindre dig i at opnå det du ønsker dig i dag.

Både coaching og terapi er ofte nødvendig

Derfor kan coaching eller terapi ikke stå alene. Coaching vil mangle den historiske forståelse af, hvorfor du agerer som du gør. Terapien vil mangle den nye adfærd, du skal ud at træne.

Det kan være udemærket at få forløst følelser og bearbejde fortidens traumer, men ikke alene. Din hjerne vil gerne have nye stier at betræde, ellers falder den tilbage til gamle mønstre og strategier.

Overlevelsesstrategier

Vi er alle født til at kunne tilpasse os vores omgivelser. Det er en livsnødvendig evne vi har med os fra fødslen. Igennem vores opvækst, og også i vores nutidige liv, udvikler vi strategier, der hjælper os med denne tilpasning.

De tidlige strategier - og måske også de nutidige strategier - er ofte unødvendige i vores nutidige liv. Faktisk kan de være en hindring for os, for at opnå det liv vi ønsker.

Mange vil nok kunne genkende, at reagere uhensigtsmæssigt i forskellige situationer, og bagefter skælde sig selv ud, for igen at have gjort lige præcis det, man ikke ville. Dine indlærte strategier er blevet dårlige mønstre.

Der er en god grund til, at du gentager dårlige mønstre. De er effektivt indlært, og man kan ikke med sin vilje alene ændre på dem. Det kræver ofte professionel hjælp at se bag om årsagen til, at du gør som du gør i dag.

  • I terapi kan du opdage hvornår og i hvilke situationer din strategi er indlært (historien).
  • Du kan lære at acceptere og favne strategien, den var livsnødvendig for dig engang (nutiden).
  • Når du opnår at acceptere og forstå dine overlevelsesstrategier, kan du forme nye strategier og handlemuligheder, der er mere nyttige for dig i dag (fremtiden).

Du vil opnå en langt mere følelsesmæssig intelligent og ansvarlig måde, at være i verden på.