50 54 39 08

Når bruddet er en realitet

En skilsmisse er først og fremmest et stort skift i ens liv. Det er en stor ændring af en relation til det menneske, der på godt og ondt har været dig nær. Der er mange livsområder der påvirkes og måske har du ikke de samme muligheder som før.

Måske har I i længere tid haft tiltagende konflikter og uenigheder. Måske kommer det som lyn fra en klar himmel, hvor du troede at alt var godt. En af jer er måske blevet forelsket i en anden og ønsker at forfølge nye muligheder.

Knust vielsesring

En skilsmisse er først og fremmest et stort skift i ens liv. Det er en stor ændring af en relation til det menneske, der på godt og ondt har været dig nær. Jeg omtaler det som 'skilsmisse' for nemhedens skyld, men det gælder selvfølgelig alle parforhold.

En skilsmisse er en stor forandring i ens liv

Uanset årsagen til din skilsmisse, så er det en forandring i dit liv, der skal til at ske. Der er mange områder af dit liv der bliver påvirket, og du kan have svært ved at acceptere de forandringer der sker, og måske forringer den måde du har levet på indtil nu.

Det er ikke kun en partner du skal bryde med. Det er også drømmen om en fremtid sammen, der ændrer sig. Forestillinger, håb, planer og drømme er ikke længere de samme. En skilsmisse er mere end at to mennesker forlader hinanden. Bruddet involverer langt flere livsområder end forholdet alene.

Det kan gøre det ekstra svært og hårdt, når der midt i et følelsesmæssigt kaos skal tages hensyn og træffes beslutninger, der rækker dybt ind i dit fremtidige liv:

  • Børn: Hvordan kan I bedst passe på børnene midt i skilsmissen? Kan I blive enige om samvær og bopæl?
  • Bonus børn: Mange oplever et savn til bonus børn, som de ikke har nogen juridisk ret til at se. Hvordan vil du gerne holde kontakten? Kan du få lov, eller giver du lov til det?
  • Arbejde: Måske har du nattevagter eller andre skæve arbejdstider, hvordan passer det ind hvis du har børn? Er du måske på deltid og bliver nødt til at arbejde fuldtid, for at forsørge dig selv?
  • Bolig: Hvem skal flytte og hvorhen? Skal jeres hus sælges eller kan en af jer købe den anden ud? Hvad hvis I begge vil blive boende, eller en af jer nægter at flytte ud?
  • Økonomi: Har I fælles økonomi og måske også fælles gæld og afdrag? Skal gæld fordeles lige, eller skal den med størst indkomst tage den største byrde?
  • Venner: Har I fælles venner og er der sket det, at de er inddraget i jeres konflikter og på den måde tager parti? Mister du nogle venner, som du kommer til at savne? Hvordan kan du holde fast i venskaber, der betyder noget for dig?
  • Svigerfamilie: Man skilles ofte også fra sin svigerfamilie og det kan være en stor sorg. Det kan selvfølgelig også være en befrielse.

Når de primitive følelser tager over

Er der mange negative følelser rettet imod ens kommende eks-partner, kan det være rigtig svært at lave aftaler og indgå i en fornuftig afslutning af forholdet. Bitterhed og lyst til hævn kan tage over, når dårlige følelser og afmagt dominerer. Vores mest primitive sider kan komme i spil og det er ikke altid lige kønt.

Stridigheder over fordeling kan tage lang tid. Tid hvor man måske prøver at snyde den anden og tiltuske sig mere end rimeligt. Eller ikke får taget det man har ret til og giver op, men bagefter sidder tilbage og føler sig utilfreds og snydt.

Måske kommunikationen kommer til at handle mere om at vinde og få ret, end at nå til enighed. Måske når du derud, hvor du mener din partner har ødelagt dit liv og ikke ønsker dig noget godt overhovedet. Det kommer måske også til at påvirke jeres aftaler omkring børn: For det var jo dig der ville skilles og så må du undvære!

Ingen er forpligtet til at være sammen livet ud, og statistikken fortæller at mange skilles. Når det ikke længere er kærligt at være sammen, er en værdig skilsmisse den bedste løsning.

Er du fyldt op af dårlige følelser og mangler værktøjer til at håndtere din skilsmisse, på en måde hvor du ikke mister dig selv? Måske føler du en dyb vrede rettet mod din eks-partner og en frygt for fremtiden og hvordan det skal hele skal gå. I de situationer, er det ofte en god hjælp at gå i terapi eller coaching, og få professionelle øjne på den situation du står i.

I terapi kan du få støtte og handlemuligheder til dit følelsesmæssige kaos, og dermed åbne muligheder for en værdig afslutning af forholdet. Du kan lære at handle følelsesmæssig intelligent.

Føler du dig som et offer, midt i skilsmissen?

Føler du dig som offer, kan det betyde at du fratager dig selv handlemuligheder og kontrollen over dit eget liv. Føler du lyst til hævn, kan du opleve at du nægter at samarbejde, har voksende mistillid og føler at der ingen valg er. Det nytter alligevel ikke noget, for den anden vil jo ikke være sammen med dig mere.

Er man først kommet ind i offerrollen, fremstår andre som bødler, som bestemmer i dit liv og fratager dig det frie valg. Du har altid muligheden for at forme et nyt liv, men det er dig selv, der skal tage ansvaret.

Den fredelige skilsmisse

En skilsmisse betyder et ophør af parforhold, men det behøver ikke at stoppe gode mellemmenneskelige relationer, god kommunikation og godt samarbejde.

En fredelig og dermed værdig skilsmisse betyder, at du respekterer dig og selv og den anden. At du ikke krænker din egen eller andres ret til at vælge frit. At du voksent og følelsesmæssigt intelligent tager ansvar for dine egne følelser og reaktioner. Det er svært for mange, og det er kun naturligt at få støtte og hjælp til dette i terapi.

Vi skylder ikke hinanden at være sammen til evig tid. Enhver kan forelske sig i en anden, ethvert parforhold kan ophøre, fordi man ikke længere får sine behov opfyldt - eller ikke ønsker at få sine behov opfyldt - af den anden.