50 54 39 08

Følelsesmæssig intelligens

At være følelsesmæssig intelligent betyder, meget enkelt beskrevet, at du lytter til dine følelser, men ikke altid lader dem styrer dig.

I stedet for at lade følelserne styre dig, lærer du at være mere rationel omkring den måde du agerer på, udfra det du oplever følelsesmæssigt.

Hjerte- og hjerne symbol

Følelsesmæssig intelligens handler om at blive bevidst omkring dine følelser og hvad de forsøger at få dig til.

Følelsernes formål

At være rationel i forbindelse med at føle noget, kræver at du kender dine følelser godt og ved hvad de prøver at tilskynde dig til. Ofte vil det være at dække et umiddelbart behov eller undgå noget ubehageligt. Det kommer helt an på situationen.

Føler du fx tørst, er det en god ide at tage noget at drikke. Men føler du stærkt ubehag ved at sige din mening, fordi du er bange for andres reaktion, og derfor lader være med det, så er det måske ikke den mest hensigtsmæssige adfærd. Det kan ende med, at du forsøger at dække andres behov, udfra nogle forestillinger om, hvad de nok synes og tænker om dig.

Det kan blive meget utilfredsstillende for dig. Og også ret ærgerligt, fordi det alt sammen er noget du tænker, og som kan være fri fantasi. Netop fordi det er forestillinger.

Vi er født med en række følelser og drifter, der er vores guideline til at dække egne behov, også behovet for fælleskab med andre.

Vores følelser hjælper os til at vælge, det gør de hele tiden, også uden at du bemærker det. Du vil altid vælge noget fremfor noget andet. Faktisk er det sådan, at du vil være ude af stand til at vælge noget som helst, hvis du ikke har dine følelser til at guide dig.

Alle følelser er gode, også dem vi kalder dårlige følelser

Følelser er altså gode, også de svære og dårlige følelser, som vi helst vil undgå. At dykke ned i de dårlige følelser, der forhindrer dig i at opnå det du gerne vil i dit liv, er ret effektivt.

Du kan lære at være med det ubehag dine følelser fremkalder. Du kan lære at acceptere dem i stedet for at undgå dem, og vide, at de prøver at få dig til at gøre som du plejer for at passe på dig, udfra de erfaringer du har. Vil du lære nyt og prøve nyt, må du kigge rationelt på dem og bryde den modstand der er i, at gøre noget andet end du plejer.

Du vil opnå at blive følelsesmæssigt intelligent.